Ταυτότητα

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NOUPOU MEDIA I.K.E
Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστοσελίδων
‘Εδρα: Γούναρη 240, Γλυφάδα, ΤΚ: 16674
ΑΦΜ: 800573941 – Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8980011
E-mailinfo@noupou.gr

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μάνος Μίχαλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Μάνος Μίχαλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Zωή Πατσιώλη

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME
NOUPOU MEDIA I.K.E

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).